10 września, 2017

Regulamin

REGULAMIN SALI

1. Osoby korzystające z usług Fikolandu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z cennikiem usług i regulaminem obiektu.

2. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw.

3.Dzieci korzystają z atrakcji tylko pod nadzorem rodziców / osób dorosłych / prawnych opiekunów.  Istnieje możliwość pozostawienia Dziecka pod opieką personelu Fikolandu po wcześniejszym  zgłoszeniu (przynajmniej dzień wcześniej)

4. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią. 1 dziecko= 1 opiekun. Za dodatkową osobę dorosłą doliczamy 5 zł.

5. Opłata pobierana jest za każde dziecko które nie ukończyło 13 lat, które wchodzi na teren sali zabaw. Dzieci do 13 lat które nie bawią się, czekają przy wejściu.

6. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zakładają ochraniacze na obuwie lub chodzą w skarpetach.

7. Jeść i pić można tylko przy stoliku.

8. Przy korzystaniu z atrakcji, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.

– zakaz zjeżdżania głową w dół, na brzuchu i skakania ze zjeżdżalni

– zakaz wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji

– zakaz wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochyłej oraz poruszania się po nich w kierunku    przeciwnym niż kierunek zjeżdżania

– zakaz wskakiwania z wysokości do basenu z piłkami

9. Fikoland nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i zaleceń upoważnionego personelu.

10. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Personelowi Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

11. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.

12. Dzieci agresywne, niszczące zabawki będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z Sali zabaw bez zwrotu opłat.

13. Rodzice(opiekunowie prawni) wykupując bilet jednocześnie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno – reklamowych Fikolandu

14. Fikoland nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni lub na terenie obiektu oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników .

15. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

16. Podstawą do wydania rzeczy z szatni jest karta z numerem wieszaka.

Scroll Up